G Switch

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó cho thấy cách tốt là phản xạ của bạn thay đổi trọng lực để robot có thể di chuyển về phía trước. Bạn có thể cạnh tranh với lên đến 6 bạn bè để xem ai là người nhanh nhất.