G Max

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trong những trò chơi tốt nhất mà tôi đã nhìn thấy Skate, bạn có thể chọn bảng, có nhiều loại khác nhau của bài hát và bạn có thể chọn xem bạn cạnh tranh hoặc tập luyện nhảy của bạn.