g ball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành khóa học của các mũi tên lái bóng với các phím mũi tên nhưng đi từ từ để tránh rơi vào lỗ. Mỗi màn hình có một mã '' mà bạn đặt khi bạn quay trở lại để chơi.