Futur Cabby

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tương lai lái xe taxi đón khách hàng, màu xanh lá cây ánh sáng và đưa họ đến nơi mà cho bạn biết được chiếu sáng trong màu đỏ. Đừng quên để tiếp nhiên liệu tại các trạm xăng.