Fusion Lite

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy ở lại với số lượng ít nhất của hình vuông khi thời gian chạy ra ngoài. Để chơi bạn nhấn nút màu xanh mà nói "chơi Lite hợp".