fusion frenzy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi loại này pacman nơi bạn phải xử lý một máy hút bụi bằng cách sử dụng các phím mũi tên, làm sạch tất cả các phòng crap và giết các lỗi.