Furr twins

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những người bạn đã đến với nhau vào dịp Giáng sinh như thường lệ, nhưng kỷ niệm nó theo một cách rất lạ ... ném bánh nướng.