Funny Quest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có được người bạn của chúng tôi lấy chìa khóa rương tương ứng. Nếu bạn đã thực hiện một động thái xấu bằng cách nhấn 'Z' bạn có thể quay trở lại và bắt đầu lại màn hình hoặc đi bất cứ nơi nào bạn muốn.