funny mahjong

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các cơ sở của trò chơi là như Mahjong nhưng với khả năng sử dụng giúp đỡ, nhấn 'Item' ở bên phải. Những biểu tượng thời tiết đến với nhau nếu nền cùng màu.