funny land

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cắt miếng từ phía dưới cho đến khi bạn nhận được để xem tỷ lệ phần trăm của các bức ảnh mà bạn yêu cầu ở mức độ đó. Để làm điều này, bạn phải di chuyển lỗi với con trỏ và giữ phím spacebar, vâng hãy cẩn thận của con gián đó sẽ ngăn cản bạn.