Funny Army

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là tổng hợp của một đội quân của binh lính Dales hướng dẫn để tránh những nguy hiểm như bom và để đạt được những lá cờ. Nhấn chuột gần người lính để hướng dẫn ông với tiếng reo hò của bạn.