Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Bạn là tổng hợp của một đội quân của binh lính Dales hướng dẫn để tránh những nguy hiểm như bom và để đạt được những lá cờ. Nhấn chuột gần người lính để hướng dẫn ông với tiếng reo hò của bạn.