Funky Samurai

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cho thấy cách NHANH @ bạn là với bàn phím máy tính của bạn. Giết những kẻ thù Samurai cách nhấn các chữ cái mà cho bạn trước khi bạn đạt đến, viết đi theo hướng bạn đang có.