fulltime killer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một tay thiện xạ với các nhiệm vụ giết Wang và vệ sĩ của ông. Nhìn vào lổ nhìn trộm chín tay sai và bắn chúng trước khi chúng tấn công bạn, khi bạn đã giết chết sẽ phải gỡ bỏ Wang đã bắn vào đầu.