Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là một tay thiện xạ với các nhiệm vụ giết Wang và vệ sĩ của ông. Nhìn vào lổ nhìn trộm chín tay sai và bắn chúng trước khi chúng tấn công bạn, khi bạn đã giết chết sẽ phải gỡ bỏ Wang đã bắn vào đầu.