Full Metal Democracy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý hai robot ấn tượng rằng phải cứu Trái đất khỏi những kẻ xâm lược đang cố gắng để tiêu diệt nó. Mỗi người có những kỹ năng đặc biệt, bạn cần phải sử dụng với từng loại kẻ thù.