full board

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện một đường với quả bóng màu xanh để hoàn thành tất cả các ô vuông trống, cẩn thận không cản trở bạn xâm nhập vào mình hoặc với những quả bóng màu đen.