fulfillment

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sắp xếp các mảnh phù hợp để các hình vuông màu đen trước khi thời gian, bạn càng làm nhiều điểm bạn có được chạy.