Fruity

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Là để là người đầu tiên nhấn chữ cái tương ứng, nơi cam được đặt làm điều đó một cách nhanh chóng bởi vì các đối thủ là rất lành nghề.