fruity shuffler

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển chảo. Ponte bên dưới trái cây, bạn muốn bắt, có ba loại trái cây bằng và vì vậy biến mất.