FruitFly

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi siêu thực, nơi bạn có để chạy một màu cam ấn "z" và "c" và nhảy xen kẽ giữa các dòng đèn "x" để xem nó có được đi.