Fruit Twirls

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phiên bản mới của Zuma nhưng với một con khỉ là ngôi sao thay vì bong bóng và không có kết quả. Ném trái cây, bạn có để bạn có được tham gia ba hoặc bằng hơn và tránh đến vào cuối của cây.