Fruit Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với chuột, bạn xử lý gà trên cả hai mặt của hội đồng quản trị, ra mắt các loại trái cây có trong các thùng đặt ở bên phải tham gia ba hoặc bằng hơn và loại bỏ càng nhiều. Với nhiều màu bóng bạn sẽ loại bỏ một hàng.