Fruit Match Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

nhóm phù hợp giống hệt nhau của ba hoặc nhiều trái cây và gắn kết một greengrocers ảo. Bạn có thể làm nó theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc. Mục tiêu của bạn là tìm và loại bỏ tất cả các ngăn kéo ngăn kéo gỗ ... cảm động. gỗ. Các loại trái cây có nhiều bạn đạt được hermanar, lớn hơn cơn đại hồng thủy. Thấy được tin tưởng.