fruit fall

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Loại bỏ tất cả các loại trái cây được ba hoặc bằng hơn, cho nó xoay màn hình bằng cách nhấn vào mũi tên mà sau đó bạn thấy phù hợp.