fruit combo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thiết lập phong cách của các máy arcade cũ. Làm cho combo của bốn hoặc nhiều hơn các loại trái cây cùng với điểm số điểm. Với con trỏ lên trái cây bạn thay đổi vị trí.