Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai chị em Anna và Elsa có một điệu nhảy quan trọng và bạn phải giúp họ chọn trang phục và kiểu tóc của họ. Nhưng cảm ứng hoàn thiện là làm móng tay của bạn, bạn có thể tạo đẹp đánh bóng móng tay tùy chỉnh cho mỗi.