Frozen Candy

Đang tải trò chơi...
Phiên bản dành cho Giáng sinh Puzzle Bobble cổ điển, trong đó bạn có để ném các màu sắc kẹo để phù hợp với ba hoặc nhiều hơn cùng màu.