FrogMania

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy suy nghĩ một chiến lược cho ếch ăn tất cả những con chuồn chuồn, màn hình đầu tiên là dễ dàng, nhưng sau đó dày ...