Frog It 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý để có được con ếch để bắt những con ruồi họ gửi trong thời gian quy định.