Fried Chicken Restaurant

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm việc trong một nhà hàng gà rán và bạn phục vụ khách hàng của bạn phục vụ các loại gà họ yêu cầu bạn và đồ uống yêu thích của bạn. Ẩm thực và phục vụ nhanh chóng để không tức giận.