Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuẩn bị một trái chanh nước chanh tươi cắt và trộn tất cả các thành phần trước khi thời gian chạy ra ngoài.