Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Chuẩn bị một trái chanh nước chanh tươi cắt và trộn tất cả các thành phần trước khi thời gian chạy ra ngoài.