Frenzy Train

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải quản lý để đào tạo công nhân đến chỗ ngồi hành khách trong chỗ ngồi của mình, phục vụ thực phẩm mà bạn yêu cầu trong các nhà hàng hoặc đưa họ đến các cửa hàng mà họ thích.