Frenzy School

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là hiệu trưởng và bạn nên tổ chức các sinh viên đến chỗ họ ở bàn làm việc, giúp đỡ họ nếu họ cần nước, điện thoại hoặc bất cứ điều gì họ cần.