Frenzy Pizza

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông điều hành một quán pizza phục vụ pizza cho khách hàng của bạn với các thành phần họ yêu cầu, nó cũng phục vụ đồ uống và các bảng sạch.