Frenzy Airport 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý sân bay đầu tiên tuyển dụng lao động là nữ tiếp viên, an ninh, nhập cư, bồi bàn và nhiều hơn nữa. Phục vụ hành khách để kiểm tra túi xách, mua ở các cửa hàng hoặc đi taxi.