FreezedStyle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận tất cả các điểm mà bạn có thể thực hiện thủ thuật trong không khí bằng cách sử dụng các đường dốc và thông qua các lá cờ. Hãy cẩn thận với các loại cây và lỗ núi.