Freeway Fury

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe ở tốc độ cao trên đường cao tốc với việc chăm sóc không để hư hỏng xe nhưng nếu bạn làm, bạn có thể leo lên mái nhà của người khác và nhảy. Các lần bạn làm điều đó nhiều điểm hơn bạn nhận được.