Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Họ muốn xâm chiếm Tháp Tự do, nhưng giá trị này sẽ bảo vệ chiến lược đặt vũ khí của họ và bắn cho đến khi đạn cuối cùng.