Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Họ muốn xâm chiếm Tháp Tự do, nhưng giá trị này sẽ bảo vệ chiến lược đặt vũ khí của họ và bắn cho đến khi đạn cuối cùng.