Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Tiếp tục cuộc chiến quanh tháp Tự do để ngăn chặn kẻ thù xâm lược có được. Bắn mà không nghỉ ngơi, nhưng xem năng lượng giới hạn của bạn.