Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tiếp tục cuộc chiến quanh tháp Tự do để ngăn chặn kẻ thù xâm lược có được. Bắn mà không nghỉ ngơi, nhưng xem năng lượng giới hạn của bạn.