Free Will

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận nối trên nền tảng đơn giản theo phong cách retro. Những tiến bộ trong việc tìm kiếm những đồng tiền cẩn thận không để rơi vào khoảng không và nhảy trên các kẻ thù bạn gặp phải.