Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Khi ông già Noel đang chơi một trò chơi của Mahjongg, những gì bạn nghĩ rằng bạn muốn xem in trong cờ?, Chính xác!, Điển hình, và chắc chắn Navideñas hình ảnh riêng.