Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khi ông già Noel đang chơi một trò chơi của Mahjongg, những gì bạn nghĩ rằng bạn muốn xem in trong cờ?, Chính xác!, Điển hình, và chắc chắn Navideñas hình ảnh riêng.