free run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành miễn phí Chạy theo thành phố, các phím bấm chỉ tại mọi thời điểm để nhảy, crouch, chạy ... Lặp lại các tuyến đường cho đến khi bạn có được đầy đủ.