Free Pharaon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn sẽ phải đưa các Pharaoh (màu đỏ) phòng chiến lược di chuyển phần còn lại của chiếc quách là trong phòng.