Fragger Lost City

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

màn hình mới trong phần thứ hai của trò chơi này ném lựu đạn. Tính các góc độ và sức mạnh để đạt được mục tiêu của mình bằng cách sử dụng số lượng ít nhất của lựu đạn.