Fox X Dawning

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Jen Fox là một điệp viên bí mật cho một nhóm tội phạm muốn giết. Hãy cố gắng thoát tòa nhà của bạn theo các hướng dẫn mà bạn cung cấp cho đối tác Gwen điện thoại của bạn.