Four Elements

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo nữ thần trong bốn yếu tố chọn các đặc điểm của mình, kiểu tóc và trang phục xem xét nếu các nữ thần của trái đất, không khí, nước và lửa.