Forty Thieves Solitaire Gold

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tích lũy thẻ tùy thuộc vào cây gậy và kích thước với một thiết lập về hình như câu chuyện của Thieves Bốn mươi. Nhưng hãy cẩn thận rằng không phải bạn mangue boong.