FortSide

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trò chơi tháp quốc phòng mới, trong đó bạn phải đặt chúng trong cách chiến lược nhất để ngăn chặn những kẻ thù xâm lăng lãnh thổ của bạn. Nhận tiền để nâng cấp cơ sở của bạn.