Fortress Games

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã bỏ lỡ một kẻ thù trong khu phố, Stones ném anh ta ít hàng xóm của bạn. Điều khiển góc mắt và sức mạnh để có được anh.