Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn đã bỏ lỡ một kẻ thù trong khu phố, Stones ném anh ta ít hàng xóm của bạn. Điều khiển góc mắt và sức mạnh để có được anh.