Fortress Fight

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phá hủy các căn cứ đối phương sử dụng máy phóng của bạn. Chọn đạn của bạn, lựa chọn các góc độ và chọn sức mạnh của bắn bằng cách giữ nút bên trái. Bạn có thể xem xét tình hình trước khi nhấn 'Look'.