forrest 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để hoàn thành trò chơi bạn phải hoàn thành 18 lỗ hổng trong các nét ít nhất có thể. Lần này các sân golf nằm trong rừng, với những trở ngại tương ứng.